mynewspapers.net

Hur man installerar en Spinner på ett modell RC plan

Hur man installerar en Spinner på ett modell RC plan


Spinnare hjälp ge ett RC plan en känsla av realism. På nitro-drivna flygplan kan de användas med elektriska startkopplare för att få igång motorn. På elektriska flygplan kan de användas att lägga vikt till näsan av planet. Oavsett vad du använder för att driva ditt plan, förbättra sitt utseende genom att lägga till en spinnare i bara några enkla steg.

Instruktioner

• Använd en skiftnyckel och ta bort prop mutter och dragkraft brickan från motorn. Ta bort stöttan från axeln prop

• Skjut den spinner monteringsplattan på motoraxeln och sedan installera om prop. Installera anslagsbrickan och prop muttern. Dra inte åt muttern på denna tid.

• Justera stöttan och ratten så att stöttan sitter centrerat i cut-outs och monterings skruvar raden upp med monteringsplattan.

• Dra åt muttern prop fullt ut. Justera ratten och slutföra installationen genom att dra åt monteringsskruvar.

• Installera prop och dragkraft brickan på motoraxeln. Dra åt muttern på denna tid.

• Stick motoraxeln i röret i centrum av ratten.

• Tryck på spinner på motoraxeln tills det är jäms med prop. Ibland är det bra att hålla baksidan av prop med din ring- och långfingret och trycka spinner med tummen.