mynewspapers.net

Hur man installerar en lista med teman i PS3 Slim

Hur man installerar en lista med teman i PS3 Slim


Sony PS3 Slim teman kan användas på både versioner av PS3. Du kan hämta en stor lista med PS3 teman från Internet. Du kan installera teman snabbt eftersom Sony har gjort sidan lastning PS3 teman möjligt med användning av externa lagringsenheter.

Instruktioner

• Ladda ner PS3 tema som du väljer. Infoga en USB penna driva till datorns USB-port.

• Skapa "PS3" mapp på pennan enheten. Skapa en "Tema" mapp inuti mappen "PS3". Spara de PS3 temana i mappen "Tema".

• Sätt pennan enheten till PS3 USB-port och välj alternativet "Temainställningar" från huvudmenyn PS3.

• Välj "tema" från nästa skärm. Välj "Installera" och välj pennan enheten nästa fönster. Välj det tema du vill installera och tryck på "X"-knappen. Det är installerat. Installationen tar cirka fem sekunder.

• Välj installera igen och välj nästa temat i listan. Fortsätt tills du har installerat alla teman i listan. Välj det tema som du vill använda från huvudfönstret i "Tema" och välj "Apply" att använda den.