mynewspapers.net

Hur man installerar en kabel bild på en båge

Hur man installerar en kabel bild på en båge


Installera en kabel bild på kabel vakten av din compoundbåge hjälper hindra remskiva kablarna från gnugga mot varandra och på elitnivå och förlänga livslängden på både på elitnivå och remskiva kablarna. En kabel bild kommer också att minska det buller som skapats genom frisläppandet av strängen när den avfyras. Detta är en trevlig bieffekt för bow jägare. En compoundbåge kabel guard och skjut kan lätt installeras med enkla handverktyg.

Instruktioner

• Placera compoundbåge på ett bord, pil resten uppåt. Nära centrum av den båge riser finns det två kabel guard monteringshålen.

• Glider i kabel bilden över avsluta av kabel vakten och ner i schaktet. Kontrollera att spåren i kabel bilden möter remskiva kablarna.

• Ställ in kabel vakten i monteringshålen på ståndaren. Se till att fullt ut plats i slutet av vakten i front-mest monteringshål.

• Hand-tråd bultarna som följde med kabeln vakt i varje kabel guard monteringshål. Dra åt varje bult med en insexnyckel.

• Driva kabel bilden mellan kabel vakten och remskiva kablar för din compoundbåge.

• Fäst kabeln bilden på remskiva kablar.

• Testa fören på bågskyttebana. Se till att kablarna inte binder och fören bränder rakt.