mynewspapers.net

Hur man installerar antenn tv

Hur man installerar antenn tv


Antenn TV är också känd som gratis TV eftersom det sänds gratis med hjälp av en antenn. Installera antenn TV är en del ansluta antenn och en del ställa in TV: N att visa dessa kanaler. Processen tar bara ett par minuter att slutföra och det finns inga speciella verktyg eller teknisk kunskap.

Instruktioner

• Bild kontakten från slutet av antennen på RF (Radio Frequency) porten märkt "Antenn In" på baksidan av TV: N.

• Slå på TV: N och tryck på "Menu" knappen, så visas en meny på skärmen. Använd pilknapparna för att navigera till området märkt "antennkälla" och väljer sedan alternativet "Antenn" genom att trycka på "Enter"-knappen på fjärrkontrollen.

• Navigera till avsnittet märkt "Channel Scan" och tryck "Enter"-knappen på fjärrkontrollen. TV: N börjar skanna efter kanaler som är tillgängliga från antenn signalen. Skanningen tar ett par minuter. När sökningen är klar, är installationen klar.