mynewspapers.net

Hur man initiera en Outlook Mobile-kontoMicrosoft Outlook är e-postklienten ingår i Microsoft Office-paketet. Den alltmer rörliga karaktären av telekommunikation föranledde Microsoft att flyttbara konton i Microsoft Outlook programvaran. Det är ofta enklare att åter starta ett konto än för att konfigurera om den när ändringar görs i konto specifikationer. Re initiera ett Outlook Mobile-konto, ta bort kontot och sedan lägga till kontot i Microsoft Office Mobile.

Instruktioner

• Starta Microsoft Outlook. Klicka på "Start" och "Outlook."

• Ange programmets Kontoinställningar. Klicka på "Verktyg" och sedan "Kontoinställningar."

• Ta bort Microsoft Outlook Mobile-konto. Klicka på det konto som ska åter initialised. Det kommer att markeras. Klicka på "Ta bort" och klicka "Ja."

• Starta om datorn.

• Starta Microsoft Outlook. Klicka på "Start" och "Outlook."

• Ange programmets Kontoinställningar. Klicka på "Verktyg" och "Kontoinställningar".

• Starta guiden mobilkonto set-up. Klicka på "Annat" och välj sedan "Outlook Mobile Service (Text Messaging)."

• Lägga till mobile-konto i Microsoft Office. Klicka på "Nästa" och välj sedan "Lägg till en tjänsteleverantör automatiskt." Klicka på "Fyll i denna information med hjälp av Microsoft Office Online konfiguration." Markera regionen och trådlösa transportören från listorna. Följ instruktionerna på skärmen.

• Starta om datorn.