mynewspapers.net

Hur man hittar en bok passnummer

Hur man hittar en bok passnummer


Varje USA pass tilldelas ett nummer som är kopplat till innehavarens namn. Detta nummer används för att lokalisera innehavaren av passet, registrera dig på utländska ambassader och kolla resmönster. Numret hittar du på sidan passport. Det nya passport kortet, som utfärdats för användning mellan USA, Kanada, Mexiko och Västindien, har samma nummer som passport boken av användaren.

Instruktioner

• Öppna passet till andra sidan. Detta är informationssidan. Titta överst på sidan för "Förenta staterna" i stor stil.

• Titta på raden under "Sverige" och hitta "Passport nr/nej. du Passeport/nej. de Pasaporte."

• Titta under passet numrerar linjen för att hitta det passet identifieringsnummer, en nio-siffrig kod.