mynewspapers.net

Hur man handskas med en neurotisk person

Hur man handskas med en neurotisk person


De flesta människor anklagas för visning av neurotiska beteende på en gång eller annan. Men vissa människor uppvisar neurotiska störningar som påverkar normala liv. "Neurotisk störning" är en term som används för att beskriva en rad olika omständigheter som att en person att ha en oförmåga att anpassa sig till en viss situation eller miljö. Personer med neurotiska störningar uppvisar symtom som ångest, depression, extrem fobier och otrygghet. Förstå dessa neurotiska störningar är nyckeln till att lära sig hur man handskas med en neurotisk person.

Instruktioner

Hur man handskas med en neurotisk Person

• Vara tolerant och patient. Kom ihåg att neurotiska beteende sannolikt en coping mekanism som personen använder för att hantera en mycket större fråga. Att vara otålig med en neurotisk person bara orsaka stridigheter och göra situationen värre.

• Inte vara alltför kritisk. I många fall vet en neurotisk person när hon är att neurotiska men inte kan ändra sitt beteende. Många neurotiska människor är extremt självkritiska redan, så du inte behöver vara.

• Ge honom utrymme. Om du befinner dig i ett argument med en neurotisk person, är det meningslöst att argumentera med honom i stundens hetta. I många fall härrör argument från ett större fråga som du kanske vet ingenting. Vänta tills han har lugnat ner innan närmar sig honom om situationen. Diskutera frågan i en lugn ton, med språk som inte är stötande. Till exempel undvika kalla honom namn eller peka ut hans personliga brister som leder till konflikten. I stället försöka hitta en kompromiss som kommer att tillfredsställa båda parter.

• Uppmuntra henne att söka hjälp. Många människor med neurotiska personligheter inte söker hjälp på grund av förlägenhet, stolthet, rädsla eller tron att ingen kommer att förstå eller kunna hjälpa. Detta kan inte vara längre från sanningen. Hjälp finns för dem som söker den. Psykoterapi är formen av behandling används för att hjälpa människor att övervinna neuros. Terapeuter uppmuntra patienter att diskutera situationen som ger på neurotiska beteende. Med terapi, kan hon hitta källan till sina problem och utveckla strategier för att hjälpa henne klara.