mynewspapers.net

Hur man håller vilda fåglar ute voljär

Hur man håller vilda fåglar ute voljär


Att hålla en utomhus voljär är gemensamma för hobby fågel djurhållare och professionella uppfödare. Voljärer är till nytta för fåglarna också, så att de flyg- och en naturlig utemiljö. Dock ta voljärer också med egen risk. Fåglar och mattillförsel locka vilda fåglar, som kan bära farlig sjukdom och organismer. Enligt University of Florida, cirka en procent av vilda fåglar bär papegojsjukan, som kan skapa skenande sjukdom och död i hela voljär. Skydda dina dyrbara husdjur genom att hålla vilda fåglar från voljär.

InstruktionerTa bort fågeldammar eller foderautomater. Jordbruksverket varnar för att ha något som kan locka vilda fåglar till din fastighet. Placera voljär från träd och långa grenar där vilda fåglar kan samlas.Bygga ett tak över toppen av voljär. Se till att mat och vatten behållare omfattas. Oskyddade voljärer är utsatta för vilda fågelspillning som kan sprida sjukdom.Bifoga voljär med skärmen nät att hålla vilda fåglar och deras fjädrar och hudavlagringar från sällskapsfåglar. Fågel kanalen råder fågel djurhållare att placera nätstycket på minst fyra inches från voljär bur att hindra fåglar från att riva den.