mynewspapers.net

Hur man gör med tändvätska

Hur man gör med tändvätska


Naturvårdsverket har strikta riktlinjer för metoder för korrekt bortskaffande av farliga kemiska avfall. Ljusare flytande produkter en antändlig avfall och falla i kategorin större av hushållens farliga avfall. Om du har oönskade tändvätska, finns det några alternativ för bortskaffande.

Instruktioner

• Läs etiketten på behållaren tändare-vätska att se om tillverkaren har rekommenderat förfogande förfaranden.

• Använda tändvätska som det var tänkt. Om du använder alla av vätska, det finns ingen anledning att vidta extra åtgärder för att avyttra behållaren - det kan kastas med vanligt avfall.

• Hitta och kontakta en återvinningscentral för att fråga dem om bortskaffande av farliga kemikalier. Du kan hitta en i närheten farligt avfall deponin online på earth911.com (se resurser). Ange "tändvätska" i fältet märkt "Hitta återvinning centra för" och ange din stad och stat i rätt fält. På nästa sida visas en lista av statligt godkänd farligt avfall avfallshantering centrum.