mynewspapers.net

Hur man gör med hästen hår gips

Hur man gör med hästen hår gips


Häst hår gips är en form av gips som, som namnet antyder, innehåller lös häst hårstrån i den. Häst hår gips var populär i konstruktion gjort före 1930-talet. Den stela häst hår användes för att hålla gips blandningen tillsammans innan asbest och glasfiber blev populär. Ta bort häst hår gips kan vara svårt, men avyttra det är en relativt enkel process.

Instruktioner

• Sätt på andningsskydd, skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv samtidigt avyttra hästen hår gips.

• Skär häst hår gips i hanterbara bitar med en tigersåg.

• Lägger plastfolie på marken nära hästen håret gips bitar.

• Placera gips försiktigt på plast för att undvika omrörning upp överskott damm.

• Rulla upp plasten och Lägg i stora plast soppåsar.

• Överföra påsar till din lokala sopstation. Kontakta din county förlängning kontor för information om stationen närmast din plats.