mynewspapers.net

Hur man gör ett flytande stapeldiagram i Excel att Visa varaktigheten av ett projektFlytande bar diagram eller Gantt-diagram, är fixturer i världen av projektledning. De är en visuell representation av start och slutdatum för aktiviteter av alla de olika delarna av ett projekt under hela dess livscykel. De är inte en specifik funktion i Microsoft Excel Diagramguiden. Det är dock möjligt att simulera ett Gantt-diagram av grafritande beroende av två dataserierna i ett liggande stapeldiagram. (Se hänvisning 1)

Instruktioner

• Skapa ett nytt kalkylblad och etikett tre första kolumnrubrikerna "Uppgift", "Start" och "Varaktighet." (Se hänvisning 1)

• Ange de olika uppgifterna av projektet i den första kolumnen, deras respektive startdatum i den andra kolumnen och antal dagar som tilldelats varje aktivitet i den tredje kolumnen.

• Klicka på en cell i kolumnen "Start" och klicka på knappen "Sortera fallande" i verktygsfältet för att sortera hela datauppsättningen i omvänd ordning efter startdatum.

• Välj alla tre datamängder genom att klicka och dra musen över hela cellområdet. Var noga med att inkludera kolumnrubrikerna.

• Klicka på knappen Diagramguiden i verktygsfältet. Välj en "Flytande barer" eller "Staplade staplar" diagramtyp, beroende på vilken version av Excel. Bekräfta att det verkar som du vill att det i preview-fönstret och klicka på "Slutför". Du har nu ett flytande stapeldiagram betecknar tidslinjen projekt.