mynewspapers.net

Hur man gör ett Excel-kalkylblad för en hushållsbudget

Hur man gör ett Excel-kalkylblad för en hushållsbudget


Microsoft Excel är ett populärt kalkylprogram. Det organiserar data i rader och kolumner och är väl lämpad att utarbetandet av en hushållsbudget. Numeriska poster är lätt att mata in enkla formler beräknar totalbudgetarna. En fördel med att använda Excel är den pågående anpassning ger. Om du behöver lägga till en ny budgettransaktion eller uppleva en livsstil förändras, kan du anpassa hem budgeten därmed. Programmet kan vara en främmande gränssnitt för nybörjare, kan du lära dig grunderna och början använda det för en hushållsbudget direkt.

InstruktionerÖppna Microsoft Excel. Ett standard tomt dokument kommer att visas.Skriv "Inkomster" i cell A1.Skriv en form av inkomst i varje cell under A1 tills alla dina inkomster strömmar noteras. De flesta människor skulle omfatta en kategori som heter löner som skulle gå i cell A2. Om du får inkomster från räntor, skriva som i cell A3. Fortsätt på detta sätt tills varje form av inkomst noteras.Skriv "Total inkomst" i nästa cell när alla inkomstkällor har införts. Klicka på cellen när du har angett denna fras och tryck på "Kontroll" och "B" på tangentbordet för att sätta en klocka på texten.Skriv "Hem utgifter" i nästa cell under alla inkomstklasser. Detta kan vara cell A6 om du har tre olika inkomstkällor.Lista alla hem utgifter i cellerna under rubriken hem kostnader. Gemensamma hem kostnaderna får inbegripa hyra, verktyg, telefon, reparationer och säkerhet. Placera varje kategori i en egen cell.Skriv "Hem kostnader summa" i den sista cellen under alla enskilda hem utgiftskategorier. Fetstil här cellen efter det in.Skriv andra budgetkategorier och deras underkategorier på samma sätt, med "Total" rad läggs till som den sista cellen i varje lista. Huvudkategorier kan omfatta Daily Living, med underkategorier som livsmedel och äter ute. En huvudkategori av trans. kan innehålla Gas och kollektivtrafik. Övriga huvudsakliga kategorier kan innehålla underhållning, resor, hälsa och övrigt. Din Excel budget är helt anpassningsbart efter detaljer i ditt liv.Skriv dollarn belopp för varje listobjekt i budgeten i cellerna i kolumn B.Skriv formeln "= sum(B2:B4)" i kolumn B cellen bredvid totala inkomst. (Observera att dubbla citattecken inte ingår i själva skrivit formeln.) Denna formel gäller en inkomst lista med tre poster i cellerna A1, A2 och A3. Om du har mer än detta, ersätta den sista cellen som innehåller en inkomst dollar belopp för cell B4 i denna formel.Skapa en formel för varje totala cell i din hela budget. Formeln alltid kommer att vara strukturerat samma, men de faktiska cellreferenserna varierar för varje avsnitt. Ange cell namnen för de första och sista celler i varje avsnitt som innehåller dollar värden och avgränsar dem med kolon inuti parentesen av formeln. "Summan" kommer att beräknas för alla värde mellan och inklusive dessa två celler.Skriv "Totala kostnader" i kolumn A i slutet av kalkylbladet. Skapa en formel i kolumn B bredvid denna cell som lyder "= sum(B5+B10+B15)" där varje cell i formeln är namnet på en cell som innehåller de totala utgifterna för varje kategori. Du kanske har många sektioner varje uttryckt i denna formel. (Observera att dubbla citattecken inte ingår i själva skrivit innehållet.)Skriv "Cash extra/kort" som den sista cellen i kolumn A. typ formeln "= B5-B50" där B5 är den cell som innehåller formeln för totala inkomst och B50 är den cell som innehåller formeln för totala kostnader. När kalkylbladet slutförs med dollarn beloppen för varje kategori, beräknar den här cellen mängden rörelseöverskottet eller brist för budgeten.