mynewspapers.net

Hur man gör ett enkelt DNA stege kalkylblad

Hur man gör ett enkelt DNA stege kalkylblad


Det finns många sätt att lära om DNA, men för en enkel översikt, hålla sig till grunderna. Testa elevernas kunskaper om detta grundläggande material genom att göra en enkel DNA-kalkylblad med hjälp av en stege som mall. DNA är en twisted ladder form, med en rak stege blir enklare att skapa kalkylbladet, och studenterna hittar identifierar baserna enklare placering.

Instruktioner

• Rita en stege på ett papper med 10 stegpinnarna.

• Rita en ruta bredvid korsningen av stegpinnarna vid sidan av stegen, och har en pil som pekar till det genomskärningen. Du kommer att ha 20 lådor, 10 per sida av stegen. Du kommer att skriva namnet på basen i varje ruta.

• Fyll i 10 av dessa baser på alternerande sidor av stege. Dessa kommer att vara given baserna, som eleverna måste matcha. Använda det fullständiga namnet på DNA-baser (guanin, cytosin, adenin och tymin) eller brev förkortningarna (G, C, A och T).

• Göra kopior av kalkylbladet.

• Har eleverna skriva motsvarande basen i rutan mittemot en viss bas. De bör par guanin med cytosin och adenin med tymin, t.ex.