mynewspapers.net

Hur man gör en kalibreringskurva kurva i Excel 2007

Hur man gör en kalibreringskurva kurva i Excel 2007


En kalibreringskurva används i analytisk kemi för att räkna ut koncentrationen av ett ämne i ett prov, genom att jämföra provet till en uppsättning förutbestämd data. För att bygga en kalibreringskurva i Excel 2007, bör du redan din experimentella data formaterade i ett kalkylblad med kolumner (x, y) och kolumnrubriker. Till exempel om du vill rita absorbansen vs. koncentration, sätta din absorbansvärden i kolumn A och din koncentration värden i kolumn B.

Instruktioner

• Belysa båda kolumner med data. Vänsterklick på övre vänstra dina data, dra sedan musen till det nedre högra av dina data.

• Klicka på menyfliken "Infoga".

• Klicka på knappen "Scatter" i avsnittet diagram på menyfliken Infoga. Klicka på ikonen längst ned till höger i listrutan Scatter Plot. Ikonen har rutor med linjer mellan dem. Bandet har nu automatiskt bytt till "Design", och din tomt har dykt upp på skärmen.

• Klicka på "Välj Data," i avsnittet Data i menyfliken Design.

• Klicka på posten med titeln "Series1," och sedan klicka på "Redigera" precis ovanför som.

• Typ "kalibreringskurvan" i textrutan "serienamn". Tryck på "OK".

• Tryck på "OK" igen, och du är tillbaka på ditt kalkylblad med kalibreringskurvan tomten.