mynewspapers.net

Hur man gör en adressbok i Excel

Hur man gör en adressbok i Excel


Microsoft Excel är ett kalkylprogram som fungerar på Windows och Mac, och är en del av Microsoft Office-programpaket. Du kan skapa en adressbok i Microsoft Excel och kontinuerligt sortera adressdata efter namn för att hålla din information i alfabetisk ordning. Du kan använda adressboken Excel tillsammans med Word för att skriva ut adressetiketter för alla dina kontakter och Excel kan du också uppdatera din adressbok om de ändra adresser eller telefonnummer.

Instruktioner

• Klicka "Start"-menyn och gå till "Alla program". Välj "Microsoft Office" följt av "Microsoft Excel" att öppna Excel.

• Typ "Namn" i cell A1 i kalkylbladet, skriv "Address" i cell B1 och "Telefonnummer" i cell C1.

• Ange data för din adressbok, start i andra raden. Ange information utifrån rubrikerna du skapar i steg 2 till 4, så kolumn A har personens namn, kolumn B har personens adress och kolumn C har personens telefonnummer. Om du planerar att alphabetise din adressbok, kan du ange namnen i en sista-namn-första format.

• Klicka och håll vänster musknapp på kolumn A och flytta markören till kolumn C Markera kolumnerna A, B och C. Klicka på "hem" och "Format." Välj "Autopassa kolumnbredd." Detta gör alla kolumner passar till den längsta texten i en cell i kolumnen.

• Markera A, B och C igen. Klicka på fliken "Data" Klicka på knappen med en A ovan ett Z och pilen pekar nedåt. Detta sorterar data efter personens namn i alfabetisk ordning.

• Klicka på "Office"-knappen och "Spara" för att spara din adressbok.