mynewspapers.net

Hur man folie med exponenter i matematik

Hur man folie med exponenter i matematik


Den algebraiska folie metoden används när att multiplicera två vetenskapliga termer. En binomial är ett polynom med två termer, såsom (x + 5). FOLIE förkortningen, som står för förnamn, yttre, inre och, anger när ska multiplicera varje termin inom Binomialsna tillsammans. Med folie-metoden måste du börja med att multiplicera första benämner varje uppsättning parenteser, sedan de yttre villkor, inre villkoren och slutligen de sista villkor. Med metoden folie med exponenter kräver att reglerna för exponenter, där det sägs att när att multiplicera två som termer med exponenter, exponenterna måste läggas ihop.

Instruktioner

• Multiplicera första benämna av det första binomial vid första benämna av det andra binomial. T.ex. för problemet (5 + 7 x ^ 2) (2 + 3 x ^ 5), börja med att multiplicera 5 * 2 = 10.

• Multiplicera yttre villkoren i problemet. Till exempel att multiplicera yttre villkoren i problemet (5 + 7 x ^ 2) (2 + 3 x ^ 5) ger 5 * 3 x ^ 5 = 15 x ^ 5.

• Multiplicera inre villkoren i problemet. Till exempel att multiplicera inre villkoren i problemet (5 + 7 x ^ 2) (2 + 3 x ^ 5) ger 7 x ^ 2 * 2 = 14 x ^ 2.

• Multiplicera senaste villkoren i problemet. Till exempel att multiplicera senaste villkoren i problemet (5 + 7 x ^ 2) (2 + 3 x ^ 5) ger 7 x ^ 2 * 3 x ^ 5 = 21 x ^ 7. Observera att exponenterna av likadana termen x var extra tillsammans för att ge den resulterande variabeln x ^ 7.

• Samla villkoren i den ordning du löst för dem med folie. Till exempel notering resultaten av att använda folie för problemet (5 + 7 x ^ 2) (2 + 3 x ^ 5) ger 10 + 14 x ^ 2 + 15 x ^ 5 + 21 x ^ 7. Om nödvändigt, som benämner bör kombineras genom tillägg och resultatet bör placeras i stigande exponentiell ordning, såsom i exempel problemet.