mynewspapers.net

Hur man fixar en Garage dörren tätning

Hur man fixar en Garage dörren tätning


Över tiden, garageportar expanderar och kontrakt med växlande väder. Tätningen runt din garageport expanderar och kontrakt, alltför. Om du kan se ljus som kommer in i garaget runt kanterna dörren, det betyder varmt och kallt läcker luft också i. Du kan korrigera tätningen utan att betala hyra en reparation person.

Instruktioner

• Lokalisera de justerbara fästena på vardera sidan av garageporten.

• Använd en socket och ratchet något lossa bulten justering. Detta är bulten som är ansluten till garageporten, inte bulten som skruvas i ditt garage vägg.

• Tryck på dörren utåt tills luckan är stängd. Se till att du trycker så nära som möjligt till fästet; Detta kommer att förhindra denting av garageporten. Dra snabbt åt justering bulten.

• Stänga av alla lampor och undersöka sigill. Om det fortfarande är dagsljus kommer igenom, justera nästa fästet.

• Kontrollera weatherstripping längst ner på din dörr. Om weatherstripping är sprucken eller skadad, ska du kunna se ljus kommer igenom under dörren.

• Ersätt spruckna eller skadade weatherstripping. Om betongen under dörren lagt sig väsentligen, orsakar ett stort gap, köpa överdimensionerade weatherstripping för att fylla det ytterligare tomrummet.

• Garantera en väder-tät förslutning, installera en tröskel på betong (se resurser).