mynewspapers.net

Hur man får bättre DTV signaler

Hur man får bättre DTV signaler


I September 2009 gjordes övergången att sända TV-signaler med en digital signal i stället för en analog signal. När du använder en antenn ta emot den digitala signalen, har individer i avlägsna platser eller med en massa störningar samma problem med svaga signaler från saker som byggnader, träd, kraftledningar eller terrängen. För att få en starkare DTV signal, finns det några saker du kan göra.

Instruktioner

• Flytta din antenn från hinder eller montera den högre kan förbättra signalstyrkan. Försök att hitta den bästa platsen på din egendom att montera din antenn med en fri sikt mot himlen. Saker som kraftledningar, träd, andra byggnader eller terrängen kan blockera signalen från att nå din antenn.

• Byt ut din antenn. Över tiden, kan din antenn förlora sin effektivitet på grund av vädret.

• Lägga en signalförstärkare till ditt system. Du kommer att vilja installera signal booster så nära antennen som möjligt för att kunna öka mer signal och så att mindre förvrängning kan ange din signal som det löper ut den koaxiala kabeln in i ditt hem. De flesta boosters kräver att du Anslut koaxialkabeln kommer bort din antenn på booster input och Anslut kabel utfodring in i ditt hem från utgången på booster. Vissa boosters kommer att kräva en närliggande eluttaget till plugg booster i. För bästa resultat Följ instruktionerna som kommer med signal booster.