mynewspapers.net

Hur man drar handen i rörelse

Hur man drar handen i rörelse


När draghänder, är det bra att kunna skildra rörelse. I allmänhet snabbare handen rör sig i mindre detalj bör läggas. Betraktaren ser inte detaljer när saker som händer, rör och det förefaller därför suddiga. Ritning där man har handen kommer att skapa en spöklik effekt som det visar betraktaren förflyttning av handen. Konstnärer använder också böjda linjer på båda sidor av handen för att skildra rörelse. De mer böjda linjerna, desto snabbare rörlighet.

Instruktioner

• Bestämma vilken rörelse som hand kommer att göra, som viftar, spelar ett instrument eller trycka en cigarr.

• Dra den rörliga handen i mitten av rörelse. Till exempel om handen vinkade, bestämma rörelseomfång och sedan dra handen vid mittpunkten.

• Oskärpa handen eller ett område med handen i rörelse såsom fingrar spelar ett instrument.

• Skapa en extra effekt genom att skissa suddigt spöke kopior av där handen har. Till exempel fingret i luften innan det når instrumentet.

• Betona rörelsen genom att lägga till böjda linjer på båda sidor av handen att skildra rörelse. Om rörelsen är små, såsom spelar ett instrument, bara lägga till en uppsättning kurvor. För medelstora rörelse, såsom vifta med en hand, lägga till två uppsättningar av kurvor. Lägga till ytterligare kurvor för att skildra snabbare rörelse.