mynewspapers.net

Hur man dödar en Yew TreeYew träd (Taxus sp.) tillhör en stor grupp av växter som också innehåller buskar. Barrträd evergreens har mörkt gröna nålar och används allmänt för att skapa häckar och skärmar. De kvinnliga växterna producerar singel-seedade, oätliga röda bär. Både blad och frukt av idegranar är giftiga. Det finns ofta att behöva bli av idegran träd på tomten. Det bästa sättet att göra detta är att döda trädet med användning av ogräsmedel.

Instruktioner

• Klipp ut den ännu träd ner till en stubbe och se till att den övre ytan är nivå. Detta kommer att leda till en enhetlig täckning av ogräsmedel och kommer att minimera avrinning. Rekommenderade herbicider omfattar produkter som innehåller dikamba, glyfosat och imazapyr.

• Gäller bekämpningsmedlet omedelbart färskt trä för att maximera effekten av kemikalien. Om du inte kan behandla stubben direkt, skär den övre ytan igen för att exponera färskt trä på herbiciden ansökan.

• Mätta de yttersta 2 till 3 inches av stubben precis intill Barken. Detta är cambial lagret som kommer att genomföra kemiskt att rötterna. Centrum trät av träd med en stam diameter på över 3 inches är döda kärnved och kräver inte kemiska ansökan.

• Täcker hela stubben yta med herbiciden om yew tree är 3 inches eller mindre i diameter.