mynewspapers.net

Hur man diagram en funktion i Excel 2007

Hur man diagram en funktion i Excel 2007


Att veta hur man diagram en matematisk funktion med hjälp av Microsoft Excel kan du spara tid om du vill skapa diagram för att visa dina funktioner. Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ofta används för att analysera och diagram stora mängder data. Ett diagram visar förhållandet mellan den vågräta axeln och den lodräta axeln genom en rad, för en linje graf. I några steg kan du skapa ett diagram med hjälp av Excel.

Instruktioner

• Starta Microsoft Excel och skriver följande: I cellen "A1" skriver "X". I cell "A2" Skriv "1". Typ "2" i cell "A3."

• Markera celler "A2" och "A3" genom att klicka och dra det nedre högra hörnet och dra sedan ner kolumnen "A" tills du har värdena 1 till 10. I cell "B1" typ "Y". I cell "B2" typ "= A2 ^ 2." Tryck på "Enter".

• Välj "B2" och klicka på det nedre högra hörnet och dra ner kolumnen "B" tills du har värdena 1 till 100.

• Markera "A1" till "B11," Klicka på "Infoga"-menyn, välj "Diagram" och klicka "Scatter." Klicka på "Punktdiagram med mjuka linjer" diagram.