mynewspapers.net

Hur man byter kedjan på en elektrisk motorsåg

Hur man byter kedjan på en elektrisk motorsåg


Kedjan på en elektrisk motorsåg måste slipas regelbundet och ordentligt åtdragna. Ibland, du kommer att behöva byta kedjan, antingen för att det slipas eller eftersom tänderna eller djup guider har slitna bortom punkten där användbara. Felaktig installation av kedjan kunde hålla sågen från att skära ordentligt eller värre, kan vara farliga.

Instruktioner

• Koppla ur den elektriska motorsågen från makten.

• Lossa de två muttrarna som håller baren på sågen ca halv ett varv.

• Lossa spänningssystem justering med en flat skruvmejsel. Vrid skruven motsols tills det inte startar längre, som kommer att lossa kedjan avsevärt.

• Ta bort de två muttrarna som håller baren täcka på motorsågen med skiftnyckel.

• Ta bort kedjan från baren och koppling sprocket. Ta bort drevet vakten om din såg är utrustad med en.

• Placera den nya kedjan på baren och koppling sprocket. Var noga med att tänderna av den nya kedjan är riktade framåt när på baren.

• Byt ut sprocket vakten. Hand dra åt de två muttrarna som håller baren på sågen.

• Vrid spänning justerskruv medurs medan du håller på toppen av baren. När kedjan är snäva, dra åt de två bar nötter med din skiftnyckel.