mynewspapers.net

Hur man byter en Vevaxelgivaren för en Jeep Liberty

Hur man byter en Vevaxelgivaren för en Jeep Liberty


Vevaxel position sensor har ett antal uppgifter, som omfattar fastställande av tändningen och bränsleinsprutning timing för varje cylinder och upptäcka motorns varvtal. Om sensorn inte skickar indata till kontrollmodulen drivlina, körs motorn inte. Om du behöver ersätta vevaxel position sensor på din Jeep Liberty, måste du veta dess position på motorn. I de flesta fall är sensorn på höger sida av motorblocket nära den främre Motorfäste för en 4-cylindrig motor; en V6 är det nära den bakre delen av motorn på höger sida av motorn fundamentet.

Instruktioner

• Koppla ur den elektriska kontakten för sensorn. Koppla bort negativa batterikabeln först är en bra försiktighetsåtgärd.

• Ta bort den Vevaxelgivaren lone monterings bult med en skiftnyckel och sedan vrida försiktigt Vevaxelgivaren för att ta bort den från motorn. Ta bort och kassera o-ringen.

• Smörj nya o-ringen med en liten mängd färsk motorolja och installera ringen på Vevaxelgivaren ersättning.

• Tryck vevaxel position sensor på plats på motor blocket tills det sitter helt och sedan installera montering bulten. Om du har en momentnyckel, kräver de flesta Liberty fordon bulten vrids på 21 foot-pounds.

• Återanslut den elektriska kontakten till Vevaxelgivaren sedan återansluta negativa batterikabeln om du kopplat ur den, skärpning kabelns clamp mutter med en skiftnyckel.