mynewspapers.net

Hur man byter en Lancer strålkastare

Hur man byter en Lancer strålkastare


Mitsubishi Lancer erbjuder en enkel design för att underlätta ändra din strålkastare. I vissa bilar måste du ta bort den strålkastare församlingen och andra delar för att komma åt strålkastare själv, men i Lancer behöver du inte att bråka med andra bildelar utom de på församlingen. Församlingen är ett sammansatt system, menande om låg eller hög beam lampor inte du kan byta ut den utan att behöva ersätta hela församlingen.

Instruktioner

• Stäng av din Lancer och prop öppna motorhuven.

• Koppla bort kablaget från baksidan av strålkastare.

• Vrid bakstycket av strålkastare och ställ det åt sidan.

• Vrid uttaget moturs för att ta bort den från strålkastare församling. Dra lampan ur uttaget och infoga ersättningslampa.

• Vrid uttaget till höger in i dess säkra fäste. Ersätta locket och vrid det, också, till höger. Sätt tillbaka kabelnätet.