mynewspapers.net

Hur man byter Dash lamporna på Ford F250

Hur man byter Dash lamporna på Ford F250


Ersätta dash lamporna på en Ford F-250, måste du ta bort instrumentpanelen. Dash lamporna finns på panelen instrument av lastbilen, så att du har att få tillgång till panelen instrument. Det enda verktyg du behöver ta bort F-250 instrumentpanel är en stjärnskruvmejsel. Se till att använda 161-typ lökar till dash lampor eftersom andra lökar kan skada det elektriska systemet av lastbilen.

Instruktioner

• Ta bort de tre behållande skruvarna ovanför panelen instrument och de fyra behållande skruvarna under instrumentpanelen. Dra instrumentpanelen trim av instrumentpanelen.

• Ta bort de två behållande skruvarna ovanför ratten och de två skruvarna under den. Ta bort skydd av kolumnen i ratten.

• Avinstallera de två skruvarna som håller panelen instrument på plats. Ta bort den från lastbilen och dra elanslutning kontakten på undersidan av instrumentpanelen.

• Rotera gamla, utbrända lökarna moturs och dra dem. Installera de nya lamporna och rotera dem medurs för att säkra.

• Återanslut den elektriska anslutning kontakten till instrumentpanelen och placera den tillbaka in i lastbilen. Installera om de två skruvarna för att säkra den på plats.

• Återanslut alla dash och ratt täcket. Installera om alla 11 skruvar.