mynewspapers.net

Hur man bränner ut trädrötter med Kopparvitriol

Hur man bränner ut trädrötter med Kopparvitriol


Kopparsulfat har använts i århundraden som betning och även att behandla brand mjöldagg i vilande träd. Samtidigt inte vanligt, kan kopparsulfat användas som ett kemiskt agens för att bränna ut en stubbe om andra metoder för trädet stump borttagning inte har arbetat, såsom grävning, ruttnande eller slipning ut en stubbe. Kopparsulfat kan du bränna ut en stubbe, som du sedan kan ta bort från ditt landskap.

Instruktioner

• Gräva ut så mycket av stubben som du kan innan du använder några kemiska behandlingar på det. Om du kan slipa bort toppen av stubben med en stubbfräs, eller använda en såg eller motorsåg för att skära ner stubben som nära marken som möjligt.

• Borra flera 1-tums hål i stubben och utrymme hål ungefär en tum från varandra. Prova att borra hål i 45 graders vinkel och borra ner 12 inches djupt.

• Infoga kopparsulfat i hålen och packa det tätt. Vid inte kopparsulfat med bara händerna. Använd i slutet av en hammare eller lång pinne för att packa kopparsulfat i stubben hålen.

• Täck hålen med plast sopor kan lock och väg sedan locket med tegel eller betong block. Använd inte metall lock, eftersom kopparsulfat fräter på locket.

• Vänta flera veckor. Kopparsulfat kommer inte lös stubben. Det kommer bara påskynda den ruttnande. Du kan behöva lägga till ytterligare kopparsulfat efter några veckor och upprepa beläggning processen.