mynewspapers.net

Hur man blir en framgångsrik tandläkarens

Hur man blir en framgångsrik tandläkarens


Bli en framgångsrik tandläkarens kräver engagemang och hängivenhet till anställda och patienter. En framgångsrik tandläkarens bör förstå att patienter komma först och det måste vara villiga att förklara potentiella behandlingar klart och grundligt för patienter. Det bör också vara villiga att erbjuda finansiella planer som möjliggöra för patienter att betala för tandvård under loppet av flera månader till ett år. Byrån måste vara öppen att arbeta med olika dental försäkringsgivare. Tandvård-fält är konkurrenskraftiga, men god förvaltning kan ge positiva resultat på kontoret.

Instruktioner

• Identifiera en målgrupp för din tandvård kontor. Exempelvis om du bor i ett område som har en stor population av medelålders till äldre människor, att fokusera på parodontologi. Ökar risken för tandlossning som människor ålder och mer än 86 procent av personer 70 år och äldre har minst måttlig parodontit, enligt University of Maryland. Under tiden anser att betona att pediatriska och tandreglering tjänster om ditt område har en stor befolkning av små barn.

• Komplett fortbildning att hålla koll på framsteg inom fältet och bibehålla din tandvård licens/styrelse certifieringar inom specialiteten oral och maxillofacial kirurgi, protetik och endodonti. Överväga att få utbildning i kosmetisk tandvård, vilket inte är lagligt erkända dental specialitet, och söka ackreditering via American Academy of kosmetisk tandvård.

• Håll dina anställda--inklusive tandvård assistenter och licensierade dentala tandhygienister--säker. Genomdriva kraven i Occupational Safety and Health Administration som rör anställda bär personlig skyddsutrustning såsom handskar, masker, skyddsglasögon och kappor under patientens förfaranden. Se till att anställda förstå centra för sjukdomsbekämpning infektion kontrollförfaranden som korrekt desinfektion av dental ytor, sterilisering av instrument och bortskaffande av farligt avfall. Dessutom lära dina anställda att undvika nål sticks och andra skador som kan utsätta dem för blodburna sjukdomar.

• Belöna dina medarbetare med incitament såsom månatliga bonusar för att nå en produktion målbeloppet. Dessutom erbjuder förmåner såsom betald-tid av, tandvård och semesterersättning för att hålla anställda glada.

• Annonsera effektivt. Häng affischer av leende individer på ditt kontor snarare än visar bilder på tand anatomies, inflammerade tandkött eller andra bilder som kan skrämma patienter bort. Dessutom annonserar nätverk ofta med andra tandläkare som kan hänvisa patienter till dig för speciella behandlingar och skapa en professionell och attraktiv hemsida som dina tjänster.