mynewspapers.net

Hur man beskriver skillnaden mellan personliga & professionell etik

Hur man beskriver skillnaden mellan personliga & professionell etik


Etik är en gren av moralisk filosofi med frågor om rätt och fel principer för uppförande. Etik är informerade av personliga övertygelser, värderingar och erfarenheter och producera reaktioner beskrivs ofta som en "gut instinct". Religiösa, sociala och institutionella värden påverkar också etiska principer, att ge form till begrepp som rättvisa, frihet och respekt. Etik strukturera hur beslut fattas, och i arbetsmiljön, dilemman kan uppstå när personliga och yrkesmässiga etik komma i konflikt. För att undvika etiska konflikter, är det viktigt att skilja mellan personliga och yrkesmässiga etik.

Instruktioner

• Definiera personliga etik. Etik myndighet, generalmajor Gerry E. White beskriver personlig etik som djupt känt övertygelser som utvecklas från familjen, gemenskapen, utbildning och erfarenhet. Personliga etik strukturera personliga beslut och beteenden, och ger en guide post för moraliska handlingar. I en uppsats skriven för etik consulting företaget Crossroads, författaren Larry Colero beskriver personlig etik som inklusive kvaliteter av välvilja, respekt, trovärdighet, att vara rättvis, att avstå från att dra nytta och förebygga skador.

• Definiera yrkesetik. Professionellt arbete kräver ofta att människor tar på nya etiska normer att fullgöra sina arbetsuppgifter. Vissa ämnen, som juridik, medicin och lag verkställighet har sina egna koder för etik, som dikterar uppförandenormer. Medan professionella arbete inte kräver nödvändigtvis att individer ge upp sina personliga etik, innebär det ofta att de måste anta ytterligare standarder. Yrkesetik inkluderar opartiskhet, sekretess, utlämnande och trohet till professionella ansvar.

• Undersök där personliga och yrkesmässiga etik skilja sig och liknande. Bedöma överlappning och distinktioner mellan de två värdeuppsättningar och överväga varför olika omständigheter kan kräva olika etiska principer. Att fastställa deras tydliga skillnader kan hjälpa med att undvika potentiella konflikter, och kan också föra medvetenheten till vilka värden är en person ovilliga att kompromissa.

• Skapa ett scenario. För att fullt förstå skillnaden mellan personliga och yrkesmässiga etik, som kommit med ett scenario som kräver uppmärksamhet till deras distinktioner. Exempelvis en advokat tar på ett fall och är förbjudet från att diskutera dess detaljer, enligt etik i hennes yrke. Hemma, dock är hon van att tala om sin partner för allt, som sin personliga etik värde öppenhet och dela. I det här fallet har hon dock avstå från att diskutera frågan. Skapa en hypotetisk situation också hjälper till att beskriva hur personliga och yrkesmässiga etik ibland kräver små kompromisser för upprätthålla större principer.