mynewspapers.net

Hur man beräknar volymen av röret gallons

Hur man beräknar volymen av röret gallons


För att beräkna volymen av en pipa i gallon, måste du beräkna volymen av en cylinder, som de flesta rören är cylindriska. Volymen av en cylinder är lika med pi gånger radien kvadrat gånger höjden. Detta kommer att ge dig en åtgärd i kubikfot. Sedan måste du konvertera den kubikfot i gallons. En kubik fot lika med 7.48051948 US gallons.

Instruktioner

• Mät diametern på röret och höjden på röret. Diametern är det öppna området där en vätska strömmar genom röret. Höjden är från en öppning till en annan öppning. Exempelvis ett rör diameter är 6 tum eller 0,5 fot och dess höjd är 8 fot.

• Dela diametern av två för att finna radien. I exempel 6 tum dividerat med två är lika med 3 inches.

• Torget radien. I exempel 3 kvadrat är lika med 9.

• Multiplicera radien fyrkant av höjden. I exempel motsvarar 9 gånger 8 72 fötter kubik.

• Multiplicera den kubikfot av 7.48051948 att hitta volymen i gallons. I exempel 72 fötter kubik gånger 7.48051948 US gallons lika med 538.597403 US gallons. Därför är volymen hos en ledning med 0,5-av-8-fots 538.6 US gallons.