mynewspapers.net

Hur man beräknar volymen av en rund damm

Hur man beräknar volymen av en rund damm


Matte kallar volymen av en rund damm ett sfäriska tak. Tänk dig en sfär med runda dammen montering i botten med. Du kan beräkna volymen av denna sfäriska locket eller damm, genom att mäta djupet av bevattnar och radien på ytan av dammen.

Instruktioner

• Mått radie ("r") på ytan av dammen. Ha en assistent stå på ena sidan av dammen och fast håll måttbandet. Ta spetsen på måttbandet och dra medan du går runt dammen. En annan sida av dammen, där måttbandet utökar avståndet, spela in detta mått i tum. Dividera med 12 för att ge dig diametern i fötterna. Dela detta resultat av två att ge radien av dammen.

• Mäta djupet ("d") i dammen. Om dammen är tillräckligt små, vada ut och använda måttband för att mäta den djupaste delen av dammen. Spela in detta mått i tum. Dividera med 12 för att ge djup i fot. Om dammen är större, mäta djupet från en båt. I båda fallen se till att du mäter det faktiska djupet botten, och inte ett objekt i botten, som en stor sten eller gren.

• Använda en miniräknare eller ett kalkylblad för att beräkna volymen "v" med denna matematiska formel: v = (3.1416 * d) / 6) * (3 * r ^ 2 + d ^ 2). Beräkningen får du volymen av dammen i kubikfot.