mynewspapers.net

Hur man beräknar volymen av en form

Hur man beräknar volymen av en form


Många människor avsluta sin skolgång och gå vidare till arbeten som aldrig kräver användning av en enda matematisk formel. Det kvarstår dock vissa vardagliga uppgifter som fortfarande kräver objekt volym beräkningar, som beräkning av storleken på en blomma säng eller hur mycket betong kommer att behöva fylla i ett hål; eller hur mycket lastutrymme inre av en lastbil kommer att bära. Volymen av en form kan utarbetas med hjälp av en enkel formel.

Instruktioner

• Mät höjd, bredd och djup i formen med en linjal eller måttband för större områden.

• Anteckna måtten på ett papper.

• Multiplicera längd x bredd x höjd. Använda kalkylatorn för att räkna ut måtten. Summan är volymen av formen.

• Mät runda dimension och också höjden på formen. Den runda delen mäts genom den diameter, som är mätningen från kant till kant genom mittpunkten. Dela upp diametern av två att beräkna radien. Du kommer att behöva veta radien att beräkna volymen.

• Multiplicera 3,14 x radius kvadraten x höjd. Kvadraten på ett tal är det tal som multiplicerat med sig själv. Använda kalkylatorn för att räkna ut måtten.

• Skriv ner arbetande ute på en bit papper. Summan är volymen av formen.