mynewspapers.net

Hur man beräknar vatten Kvalitetsindex för ett område

Hur man beräknar vatten Kvalitetsindex för ett område


Ett vatten Kvalitetsindex är ett mått på ytvattenkvalitet utvecklats av nationella sanitet Foundation. Indexet är ett tal mellan 0 och 100 som är ett vägt genomsnitt av nio olika vatten kvalitetsparametrar, bland annat temperatur, löst syre och nitrat. Vatten Kvalitetsindex utvecklades som en vanlig metod för att bedöma relativa hälsa en flod, ström eller sjö. Standard laboratorietest för vattenkvaliteten rapportera varje vatten kvalitet parameter separat i enheter av koncentration, vanligen i milligram per liter. Kvalitetsindex vatten är inte en standardutdata för laboratorietester. För att bestämma vatten Kvalitetsindex, måste forskare beräkna det genom att väga varje koncentration av en faktor. Datorprogram är tillgänglig för att hjälpa i beräkningen av indexet vatten kvalitet, men det är ändå viktigt att lära sig hur man beräknar den för hand för att få en djupare förståelse för hur indexet härledas.

Instruktioner

• Bestäm löst syre i vattnet genom att läsa vatten kvalitet testresultat. Läsa löst syre kvalitet index (Q) värdet av ett diagram över Q vs koncentrationen upplöst syrgas.

• Bestäm fecal koliforma koncentrationen av vattnet genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs fecal koliforma indexvärdet (Q fecal koliforma) av en graf över Q vs fecal koliforma koncentration. Om antalet fecal koliforma kolonier är större än 100 000, är fecal koliforma Kvalitetsindex 2.

• Bestämma pH-värdet i vattnet genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs index pH-värde (Q pH) av en graf över Q vs pH.

• Bestäm biokemisk syreförbrukning (BOD) av vatten genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs BOD indexvärdet (Q BOD) av en graf över Q vs BOD.

• Bestämma temperaturen ändringen av vattnet mellan punkten av intresse och en punkt en mil uppströms. Läs temperatur indexvärdet (Q temperatur) av en graf över Q vs temperatur.

• Bestäm det totala fosfatet i vattnet genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs totala fosfat indexvärdet (Q totala fosfater) av en graf över Q vs totala fosfater.

• Bestäm nitrat i vattnet genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs nitrater indexvärdet (Q nitrat) av en graf över Q vs nitrater.

• Bestäm grumlighet av vattnet genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs grumlighet indexvärdet (Q grumlighet) av en graf över Q vs grumlighet.

• Fastställa de totala fasta av vattnet genom att läsa vattenkvalitet testresultat. Läs de totala fasta indexvärdet (Q totalt material) av en graf över Q vs totalt material.

• Beräkna vatten Kvalitetsindex genom att vikta de enskilda vatten kvalitet index med följande ekvation: WQ Index = (Q upplöst syre * 0,17) + (Q fecal koliforma * 0,16) + (Q pH * 0,11) + (Q BOD * 0,11) + (Q temperatur * 0,11) + (Q totala fosfater * 0.10) + (Q nitrater * 0.10) + (Q grumlighet * 0,08) + (Q totalt material * 0,07).