mynewspapers.net

Hur man beräknar vatten i ett kopparrör

Hur man beräknar vatten i ett kopparrör


Kopparrör är populär i hela Amerika för användning i inhemska vatten (drickbart) VVS-system. Dessa använder kopparrör för att leverera både varmt och kallt vatten till varje fixtur eller anordning i en byggnad. De kan också vara avloppsrör. Apparater kan omfatta handfat, duschar, toaletter, baljor och skålen brickor. Du kan beräkna volymen vatten ett kopparrör rymmer med hjälp av formeln för volymen av en cylinder.

Instruktioner

• Mät insidan diameter (ID) av röret med hjälp av ett måttband. Diametern är avståndet över en cirkel av röret mätas genom dess centrum. Detta är det mest exakta sättet att beräkna volym. Om röret är en del av ett befintligt system och du kan inte mäta insidan, mäta rörets ytterdiameter. Ytterdiameter är den totala bredden på röret. Kommer att ge en volymmätning som är något högre än den faktiska volymen med ytterdiameter. Dela upp Diametermätning i hälften att få radien av röret.

• Mäta längden på röret med hjälp av ett måttband. Om det finns flera kurvor och raka sektioner av rör sammankopplade, mäta varje längd separat och lägga dem alla tillsammans för att bestämma den totala längden.

• Multiplicera radien av sig själv. Till exempel om radien är 2 inches, multiplicera 2 gånger 2 som är 4. Multiplicera detta tal med den totala längden på röret och sedan multiplicera detta tal med 3,14 (pi). Detta är Kubikvolymen för kopparröret.