mynewspapers.net

Hur man beräknar timlön

Hur man beräknar timlön


Om din lön stub inte visar din timlön, kan du beräkna det själv genom att dividera total lön med antalet timmar arbetade under löneperioden. En årlig timlön kan vara listat på samma sätt, men du måste veta det totala antalet timmar du arbetat i det året. Detta kan extrapoleras från din genomsnittliga arbetsvecka.

Instruktioner

• Kontrollera din lön stub för att se hur många timmar du betalas för, och dividera den totala lön med antalet timmar. Använd bruttolön, inte nettolönen efter avdrag, för att få bas timlönen. Om din bruttolön var £409.50 för en 35-timmars arbetsvecka, som kommer till en lön av £11.70 en timme.

• Beräkna din netto timlön av divideras din check med antalet timmar arbetade. Detta ger dig din timlön nettolön efter skatt, Social trygghet och andra avdrag. För en nettolön av £318.50 för en 35-timmars arbetsvecka är nettolönen £9.10 en timme.

• Räkna din årliga timlön genom att dividera den totala årliga lön med det totala antalet timmar per år. En 40-timmars-en-vecka jobb innebär att du betalt för 2,080 timmar per år. En snabb men felaktiga sätt att beräkna din årliga timlönen är att dela upp den årliga lön av 2 000, så att en £23,400 lön uppgår till ca £11.70 en timme för året. Använd det exakta antalet arbetstimmar--2,080--för en mer exakt årlig lön timlön.