mynewspapers.net

Hur man beräknar procentandelar i excel 2007Procentsatserna är produkten när dividera två tal och multiplicera med 100 procent. Microsoft Excel kan lätt matematiska beräkningar och formatera ett tal i procent. Detta är särskilt användbart när du försöker göra många beräkningar på kort tid eller se hur beräkningar varierar baserat på en förändring i variabeln.

Instruktioner

• Öppna Excel och i cell A1 skriver täljaren. Skriv nämnaren i cell B1. T ex 75 procent, i A1 skriver "3" och i B1 "4."

• Skriv "= a1/b1" i cell C1. I exempel kommer att C1 resultera i 0,75.

• Högerklicka på cellen C1, klicka på "Formatera celler". Under fliken "Nummer", klicka på "Procent." Välja hur många decimaler som du vill ta procentsatsen som. Klicka på OK. Numret är nu formaterade som procentvärden.