mynewspapers.net

Hur man beräknar procent av förlust/vinst i Microsoft Excel

Hur man beräknar procent av förlust/vinst i Microsoft Excel


Procent vinst eller förlust används för att jämföra förändringar över tid i olika skalor. Genom att använda procentsatser snarare än rå antalen, kan du noggrant jämföra olika storlekar, som en investering på 65 kr och en investering på £6.500. Även om du kunde beräkna kan procent ändringen med en miniräknare, använda ett kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft Excel, du ändra det nummer som du använder för att snabbt se hur förändringens procent skulle ändras.

Instruktioner

• Etikett cell A1 "Ursprungliga värde," cell A2 "slutlig värde" och cell A3 "procent förändra."

• Ange det ursprungliga värdet i cell B1 och det slutliga värdet i cell B2. Om det ursprungliga värdet är lika med 71 och det slutliga värdet är lika med 80, skulle du till exempel anger 71 i B1 och 80 i B2.

• Ange formeln "(B2-B1)/B1 * 100" och Excel visar vinst eller förlust uttryckt i procent. I exemplet när du anger formeln, har Excel visar "12.67605634" vilket betyder att du en 12.67 procent ökning.