mynewspapers.net

Hur man beräknar Power användning av en elektrisk värmare

Hur man beräknar Power användning av en elektrisk värmare


Som alla elektriska apparater förbrukar värmare ström. Elektrisk energi omvandlas till värmeenergi. Att veta hur mycket makt din värmare använder hjälper dig att uppskatta driftskostnaderna som beloppet av värmer kommer att det producera. Beräkning av strömförbrukning nödvändiggör att veta både fastställa apparatens effekt-- eller märkeffekt-- och hur länge den är påslagen. Dessa värden sätts in i en enkel matematisk formel för att beräkna kraften används.

Instruktioner

• Sök apparaten höljet för Detaljer för sin watt. Till exempel kan en värmare beskrivas som en 2 kW värmare. Detta är effektförbrukningen för apparaten, som är 2 kilowatt per timme. Kraften får anges i watt eller kilowatt.

• Beräkna aggregatets strömförbrukning med denna formel: tid (i timmar) x kilowatt = energiförbrukning i kilowattimmar. Till exempel för att hitta power användning av en 5-kilowatt värmare vänster körs i 2 timmar, ange 5 i din miniräknare och multiplicera med 2. Svaret är strömförbrukning. I detta exempel är det 10 kWh.

• Kontrollera dina beräkningar för fel. Dela strömförbrukning av tiden apparaten slås på. Kommer att leda till värmaren i kilowatt uteffekt. Om ditt svar är olika, fanns det ett fel i dina beräkningar.