mynewspapers.net

Hur man beräknar murverk vägg laster

Hur man beräknar murverk vägg laster


Murade väggar är en vanlig syn i många delar av världen. De används ofta att dela upp jordbruksmark eller separat intilliggande egenskaper. "Load" av väggen som frimureriet är helt enkelt den kraft som den murade väggen utövar på marken som det står. En förståelse av frimureriet vägg laster är viktigt vid utformningen av väggar och att säkerställa att väggarna har tillräckligt robusta stiftelser.

Instruktioner

• Mäta längden på på väggen med måttbandet. Göra en anteckning om denna siffra.

• Mät bredd på väggen med måttbandet. Göra en anteckning om denna siffra.

• Mäta höjden på väggen med måttbandet. Göra en anteckning om denna siffra.

• Multiplicera de tre tidigare nådde fram till siffrorna tillsammans. Produkten av dessa är volymen på väggen.

• Multiplicera volymen av väggen med tätheten av typen av sten väggen är gjord av. Tätheten av granit är omkring 0.077 Kilogram (0,17 pund) per kubikfot. Detta ger dig massa väggen. Anteckna detta värde.

• Multiplicera massan av väggen ovan av acceleration beroende på tyngdkraften. Detta är runt omkring 32.17 fot per sekund fyrkant. Detta ger dig ladda av väggen.