mynewspapers.net

Hur man beräknar Km avstånd

Hur man beräknar Km avstånd


En kilometer är ett mått på avstånd som används i metersystemet. Prefixet "kilo-" anger att det är 1 000 gånger större än mätaren, som definieras av ljushastigheten i vakuum. Om du redan vet avståndet i en annan enhet för avstånd, kan du konvertera till kilometer med lämplig faktor. Om du inte vet avståndet, kan du också använda skalan på kartan för att hitta avståndet mellan två punkter mätt i kilometer.

Instruktioner

• Dela antal miles av 0.621 att konvertera till kilometer. Till exempel om avståndet är lika med 30 miles, vill du dela upp 30 av 0.621 för att få 48.31km.

• Dela antalet meter med 1000 konvertera till kilometer. T ex om du hade 5000 meter, vill du dela 5.000 av 1000 för att få 5 kilometer.

• Multiplicera antalet sjömil med 0,54 konvertera till kilometer. Till exempel, om du hade 300 nautiska mil, skulle du multiplicera 300 av 0,54 för att få 162 nautiska mil.

• Dela antalet gårdar av 1.094 att hitta antalet kilometer. T ex om du hade 4000 varv, vill du dela 4.000 av 1.094 att få ca 3.66 kilometer.

• Dela antalet fötter av 3,280 att få antalet kilometer. T ex om du hade 10.000 fot, vill du dela 10.000 av 3,280 att få ca 3,05 kilometer.

• Hitta skalan på kartan, finns oftast i ett hörn. Skalan anger förhållandet mellan avståndet på kartan för att avståndet i verkliga livet. De flesta kartor att åtgärden i kilometer kommer att använda centimeter snarare än inches på kartan. Till exempel kanske en karta skala 1cm är lika med 5km.

• Mät avståndet mellan dina två önskad poäng med en linjal. Till exempel kan du hitta att avståndet på kartan är lika med 4cm.

• Multiplicera avståndet på kartan med skalan på kartan för att hitta det verkliga avståndet. Efterbehandling i exempel, skulle du multiplicera 4cm med 5km per cm att hitta den faktiska sträckan motsvarar 20km.