mynewspapers.net

Hur man beräknar KCAT och VMAX

Hur man beräknar KCAT och VMAX


Enzymer öka hastigheten på reaktioner av katalysator substratet. Ett enzym som binder med ett substrat, ändra underlaget till en ny produkt. Under hela en enzym reaktion förblir enzymet oförändrad. Michaelis-Menten ekvationen beskriver omräkningskurs vid en given substrat koncentrationen och hjälper dig att beräkna hur lång tid som krävs för att omvandla ett substrat. Ekvationen krävs beräkning av Vmax, vilket är den maximala procentsatsen för konvertering. Högsta graden av omvandling kan definieras som produkten av den katalysator konstanten (Kcat) och koncentrationen av enzymet.

Instruktioner

• Få växelkurser för att öka koncentrationen av ett substrat i en konstant koncentration av enzym. Dela en av omräkningskursen för varje datapunkt att hitta inversen av omräkningskursen. Hitta inversen av koncentrationen av substratet också.

• Rita en graf med y-axeln representerar inversen av konvertering och x-axeln representerar inversen av koncentrationen av substrat. Rita varje datapunkt som inverterad ovan. Handlingen bör bilda en rak linje ökar från vänster till höger.

• Hitta den punkt där linjen skär y-axeln. Dela en av y-värdet av den punkten. Bokföra resultatet som den maximala procentsatsen för ombyggnad eller Vmax.

• Dela Vmax av koncentrationen av enzymet. Rekordresultat som katalysator konstant eller Kcat.