mynewspapers.net

Hur man beräknar implicita ränta

Hur man beräknar implicita ränta


Implicita ränta används för att förutsäga hur dyrt en framtida räntan kommer att vara. Underförstådda räntor används i futures handel av varor, värdepapper och valutor, där en köparen att köpa dessa i framtiden på en förväntad ränta, och hon behöver för att korrekt bedöma framtida kostnader. Implicita räntan bestäms genom att beräkna skillnaden mellan avistakursen och terminskursen.

Instruktioner

• Lär dig avistakursen handelsvara, valuta eller säkerhet du handel i. Avistakursen fastställs dagligen av LIBOR, och är aktuell hastighet anges med en köpare och återspeglar vad räntan kommer att vara för de kommande två dagarna, tills en omedelbar transaktion är klar.

• Lär dig terminskursen handelsvara, valuta eller säkerhet. Också beslutsamt dagligen av LIBOR, används terminskursen för att fastställa priset för ett terminskontrakt. Terminskursen innehåller hålla kostnader, samt förväntade efterfrågan och uppskattning.

• Beräkna den implicita genom att subtrahera avistakursen från terminskursen. Till exempel om LIBOR avistakursen är 6 procent och LIBOR terminskursen är 6,5 procent, är underförstådda 5 procent.

• Använda resultatet för att bedöma din framtida kostnader. Ett resultat av 5 procent innebär att den framtida räntan kommer att vara dyrare än det nuvarande.