mynewspapers.net

Hur man beräknar höjden

Hur man beräknar höjden


Du kan beräkna höjden av en struktur för lång att mäta direkt, som en flaggstång eller en byggnad, med geometriska eller trigonometriska metoder. I det första fallet skall jämföra du skuggan av uppmätta strukturen till skuggan av ett direkt mätbar objekt. I det senare fallet skall Visa du upp i objektet genom ett instrument som mäter betraktningsvinkeln.

Instruktioner

Hur man beräknar höjden av geometri

• Plantera en pinne i marken på en solig dag och mäta dess höjd och längd på sin skugga. Beteckna dessa mätning "h" och "s" respektive.

• Mäta längden på skuggan av objektet som skall mätas. Beteckna det med bokstaven "Svensson" En laser avståndsmätare eller en besiktningsman omfattning kan vara lämpligt för detta om "S" är för lång för måttband.

• Bestämma "H," höjden på punkten på objektet uppmätta gjutning upp i skuggan, med hjälp av proportionella förhållandet mellan sidorna av likformiga trianglar. Minnet och dess skugga gör en triangel liknar föremål för intresse och längden på dess skugga höjd. Så, "H/S = h/s." Till exempel om s = 1 meter, h = 0,5 meter och S = 20 meter, då H = 10 meter, höjden av objektet.

Hur man beräknar höjden av trigonometri

• Bestämma vinkeln av siktlinjen till toppen av objektet som skall mätas. Mät vinkeln från marken (i motsats till vinkeln från vertikala). Ange vinkeln "theta." En gradskiva och plumb guppar kunde göras att mäta vinkeln, men en mycket exaktare mätning kan fås från en transitering eller teodolit--både besiktningsman verktyg.

• Mät avståndet till objektet från samma position att du mätt vinkel. Beteckna det med bokstaven "d". Använda en laser avståndsmätare eller en besiktningsman omfattning om "D" är för lång för måttband.

• Beräkna höjden av föremål för intresse genom att beräkna "D * tan (theta)," där "*" anger multiplikation och "tan" är tangenten till vinkel theta. Till exempel om theta är 50 grader och D är 40 meter, då höjden är 40 tan 50 = 47,7 meter, efter avrundning.

• Lägg till den höjd som du innehaft räckvidden på resultatet av steg 3 för extra noggrannhet.