mynewspapers.net

Hur man beräknar genomsnittlig hastighet

Hur man beräknar genomsnittlig hastighet


När du kör, är ett sätt att mäta dina resultat din genomsnittliga hastighet. Den genomsnittliga hastigheten kan du hitta hur väl du körde under olika körningar. Du måste dock ta hänsyn till terrängen du täcker; de flesta människor snabbare över en platt än genom kuperad terräng. För att hitta din genomsnittliga löphastighet, måste du veta avståndet du täckt och den tid det tog dig. För mesta, mäts hastighet i miles per timme.

Instruktioner

• Håll koll på hur mycket tid du spenderar igång med ett stoppur eller andra klocka.

• Figur avståndet du körde. Om du kör runt en standard 400 meter lång bana, är varje varv ungefärligt 0.25 miles. Om du kör på din egen, kan du använda en online körsträcka tracker för att hitta avståndet du täckt (se resurser).

• Dela antal miles omfattas av tiden förflutit för att hitta medelvärdet löphastighet. T ex om du omfattas av nio mil 1 1/2 timmar, vill du dela 9 av 1,5 för att hitta din genomsnittliga hastighet vara 6 miles per timme.