mynewspapers.net

Hur man beräknar försäljningsmarginal

Hur man beräknar försäljningsmarginal


Din försäljning marginal är en indikation på hur lönsamt företaget är. Ju högre din försäljningsmarginal, den mer lönsamma ditt företag. Det är ett smart tal till spår och en lätt beräkning att utföra.

Instruktioner

• Välj en tidsperiod, vanligtvis en månad, kvartal eller år. Alla uppgifter du använder från dina finansiella rapporter bör vara från samma tidsperiod.

• Totalt alla inkomster från försäljningen. Detta ger dig din totala brutto försäljningsintäkter.

• Totala alla kostnader relaterade till försäljning. Detta nummer är din kostnad för sålda varor. Den bör omfatta endast utgifter som relaterar direkt till försäljning, till exempel kostnaderna för varor och försäljning arbetskraft.

• Dra av kostnaden för försäljning från bruttoförsäljning. Detta nummer representerar din nettovinst från försäljning.

• Dela din nettovinst av dina bruttoförsäljning. Resultatet representerar din försäljningsmarginal.