mynewspapers.net

Hur man beräknar en lön höjning

Hur man beräknar en lön höjning


Det är alltid anledning till fest när en anställd erhåller en lön höjning för ett väl utfört arbete. Typiskt, chefen berättar anställde lön höjning på ett av två sätt. Han kommer att antingen ge den nya lönen eller den procentuella ökningen. För dessa två alternativ, kan anställde beräkna den andra åtgärden.

Instruktioner

• Starta dina beräkningar med medarbetarens ursprungliga lön och nya lön. Till exempel en anställd gör £ 26 000 och hans chef ger dem en höjning till £29,250.

• Dra ifrån den ursprungliga lönen från den nya lönen. I det här exemplet motsvarar £29,250 minus £ 26 000 £3.250.

• Dela upp skillnaden mellan löner av den ursprungliga lönen. I det här exemplet motsvarar £3.250 dividerat med £26.000 0,125 eller en 12,5 procents höjning.

• Börja dina beräkningar med procent av höjningen och den ursprungliga lönen. Till exempel berättar en anställds chef anställde han kommer få en 12,5 procents höjning från lönen £ 26 000.

• Multiplicera procentna ökning av lönen av den ursprungliga lönen. I det här exemplet motsvarar £ 26 000 gånger 12,5 procent £3.250.

• Lägga till den ursprungliga lönen till de nummer i steg 2. I detta exempel, £ 26 000 plus £3.250 är lika med en ny lön på £29,250.