mynewspapers.net

Hur man beräknar en k-till-tal

Hur man beräknar en k-till-tal


K-till-tal är lika med företagets driftskostnader dividerat med dess rörelseintäkter. K-till-talet visar effektiviteten av en firma i minimera kostnaderna samtidigt ökade vinster. Lägre kostnader till intäkter förhållande, desto effektivare företaget är igång. Ju högre förhållande, är mindre effektiv förvaltning på att minska kostnaderna.

Instruktioner

• Bestäm en firma driftskostnader. Driftskostnaderna är de som är direkt relaterade till kör företaget, såsom löner och administrativa kostnader. Fast A har till exempel £325.000 rörelseomkostnaderna varje månad.

• Bestämma företagets rörelseresultat. Företag lämna ut löpande inkomster på deras resultaträkningar. Löpande inkomster är inbetalningar från företagets drift. I exemplet har rörelseresultatet för £585,000 varje månad.

• Dela företagets driftkostnader av företagets rörelseresultat. I exempel £325.000 dividerat med £585,000 är lika med företag A: s kostnad för intäktsrelation av 0,555.