mynewspapers.net

Hur man beräknar en ebitda-marginal

Hur man beräknar en ebitda-marginal


EBITDA står för vinst före räntor, skatter, avskrivningar. Det används ofta som ett mått för värdering av ett företag i en leveraged buy-out och mäta kassaflöde i vissa branscher. EBITDA-marginalen är ett mått på lönsamheten. På samma sätt beräknas denna vinstmarginal genom att dividera vinst från den totala intäkten, EBITDA-marginalen är ett mått som delar upp EBITDA av totala intäkter.

InstruktionerSamla all redovisningsinformation för företaget vars EBITDA som du vill beräkna för perioden som du vill beräkna det.Lägg i räntor, skatter, avskrivningar eller amortering, sedan bestämma de totala intäkter för företaget. Dessa normalt subtraheras från resultat men här vill vi lägga dem tillbaka i.Dela EBITDA-MARGINALEN av de totala inkomsterna bestämma EBITDA-marginalen.När man jämför en EBITDA-marginal eller EBITDA multipler, det är bra att titta på en specifik bransch. Vissa branscher som detaljhandel har stora mängden försäljning med relativt liten EBITDA marginal medan programvaruföretag kan ha höga EBITDA marginaler. Detta är mer ett resultat av naturen av branschen än en faktor som är specifika för en viss verksamhet.