mynewspapers.net

Hur man beräknar elektriska kabinfaktorBeräkning av den elektrisk belastningen i hemmet kan berätta hur mycket el du ska använda och vilka apparater och kretsar bidrar till din månatliga faktura. Identifiera dina high-usage apparater kan hjälpa dig att trimma din elräkning. Det enda sättet att få en exakt mätning av elektrisk belastning är att läsa av elmätaren. Dock ger beräkningen beskrivs nedan dig en översikt över din elförbrukning.

Instruktioner

• Bestäm de totala kilowattimmar (kWh) av el som används på din egendom för en debiteringsperiod. Din elräkning kan till exempel Visa kWh som 900.

• Bestäm din efterfrågan under högsäsong (kW). Din elräkning kan till exempel Visa kW som 5kW.

• Bestäm din genomsnittliga el användning av din totala kWh från steg 1, divideras med antalet dagar i din fakturering cykeltider 24 timmar. Så om din kWh är 900 och det finns 30 dagar i månaden, sedan 30 x 24 = 720 och 900 / 720 = 1,25.

• Beräkna kabinfaktorn genom att dividera ditt svar från steg 3 efterfrågetoppar från steg 2: 1,25 / 5 =.25 eller 25 procent. Optimal kabinfaktorn är 1.0, eller 100 procent. Ju närmare du får optimal kabinfaktorn, desto billigare blir din el. En kabinfaktor nära 0 procent innebär att du betalar det högsta beloppet som möjligt för din el. I det här exemplet är 25 procent låg. Vi rekommenderar att kabinfaktorn är mycket högre.