mynewspapers.net

Hur man beräknar elektrisk potential energi

Hur man beräknar elektrisk potential energi


Precis som ett objekt som hålls över marken har mekaniska potentiell energi, har enskilda avgifter vad som kallas elektrisk potential energi. Detta värde mäts i volt, är ett skalvärde (vilket betyder att den har en magnitud men någon riktning) och beräkning av den elektriska potentiella energin är inte svårt med rätt information tillgänglig.

InstruktionerBestämma värdet på de två avgifterna, i kedjor. Minst en av avgifterna måste vara känd och avståndet mellan dem. Använda ekvationen F = (q1 x q2) / (4 x pi x E x r²) där q1 och q2 är avgift värden, F är den elektriska kraft som verkar på avgifterna, r är avståndet mellan avgifterna och E är Dielektricitetskonstant av utrymme motsvarande 8,8 x 10 ^-12F/m att lösa för avgift värden.Konvertera det givet avståndet mellan avgifterna till meter, om det inte redan i dessa enheter.Multiplicera värdena av avgifter tillsammans och sedan multiplicera med Coulombs konstant, 9 x 10 ^ 9 Newton meter fyrkant per Coulomb fyrkant. Dela denna produkt med avståndet mellan laddningarna och har du elektrisk potential mellan de två avgifterna.Ange nollpunkten till ett oändligt avstånd om du har en enda laddning. Detta blir spänningen till noll eftersom att avståndet "r" till infinity ger noll. Elektrisk potential energi definieras som det arbete som krävs att flytta två avgifter från en teoretisk separation av infinity till ett ändligt avstånd och nollpunkten är konventionellt används för att bestämma mängden arbete på avgiften.