mynewspapers.net

Hur man beräknar din lön Per timme

Hur man beräknar din lön Per timme


Att veta hur man beräknar din lön per timme gör det enkelt att jämföra jobb med olika scheman. När du konverterar den årliga, månatligt eller varje vecka betalar till en timlön, kan du snabbt se vilka jobb betalar mer. Du kan också använda denna beräkning för att dubbelkolla belopp på din lön så att löneavdelningen inte felar i dess datainmatning.

Instruktioner

• Bestämma antalet ordinarie arbetstimmar under löneperioden. För anställda med en konsekvent schema, kan detta vara ett fast nummer som 30 timmar per vecka eller 80 timmar per tvåveckorsperiod. Om ditt schema varierar, kolla avsnittet "Arbetade timmar" i din lönecheck stub att hitta hur många timmar du arbetat under löneperioden.

• Dela bruttolön beloppet på din lön av antalet timmar arbetade från steg 1 till hitta din bruttolön per timme.

• Beräkna din nettolön per timme genom lönecheck beloppet divideras med antalet timmar arbetade.